Polityka prywatności


Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności (dalej „Polityka prywatności”) Rotal eco Sp. z o.o. z siedzibą w Redzie, dla strony internetowej rotaleco.pl (dalej „Strona internetowa”). Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z polityką prywatności i przestrzegać jej postanowień. Jeżeli Użytkownik strony internetowej nie wyraża zgody na postanowienia Polityki Prywatności, powinien zaprzestać jej użytkowania.


Ochrona danych osobowych

Ochrona prywatnych informacji dotyczących Użytkowników serwisu ar-gaz.pl, jest dla nas sprawą bardzo ważną, w związku z czym zawsze przestrzegamy aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, oraz dokładamy wszelkich starań, by wszystkie osoby korzystające z tej strony internetowej czuły się bezpiecznie. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o zbieraniu przez Ar-Gaz Serwis danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach, oraz sposobach postępowania z danymi uzyskanymi za pośrednictwem strony internetowej ar-gaz.pl


Zbieranie i przetwarzanie danych

Korzystanie ze strony internetowej rotaleco.pl nie wiąże się ze zbieraniem przez Rotal eco Sp. z o.o. danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną one podane przez Użytkownika dobrowolnie (formularz kontaktowy).


Pliki cookies

Serwis internetowy rotaleco.pl może wykorzystywać pliki typu cookies oraz podobne technologie, w celu identyfikacji. Wykorzystywane pliki typu cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i są zbierane wyłącznie do celów statystycznych. Jeżeli użytkownik serwisu internetowego nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. W celu skorzystania z możliwości zmiany ustawienia mechanizmów dla cookies, należy skorzystać z informacji zawartych na stronach internetowych odpowiednich przeglądarek internetowych, z których korzysta użytkownik.


Określenie celów przetwarzania

Podane przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do konkretnych celów i dotyczą następujących kwestii: – w procesie zapisywania do subskrypcji oraz po uzupełnieniu formularza na podstronie Kontakt.


Dostęp do przetwarzanych danych

Do przetwarzanych i gromadzonych danych dostęp posiada wyłącznie firma Rotal eco Sp. z o.o. W żadnym wypadku dane nie będą W razie potrzeby, dane mogą zostać udostępnione organizacjom do tego uprawnionym, tj. Policji i Sądom.


Prawo dostępu do danych

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, wysyłając e-mail na adres biuro@rotaleco.pl. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić przeprowadzenie procesu doboru urządzenia oraz odpowiedzi na zapytanie. Korzystając z Serwisu internetowego rotaleco.pl, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z naszą polityką prywatności i wyraża na nią zgodę.